søndag den 1. juni 2014

På besøg i Hallenslev og Finderup Kirker


Hun kom fra Sverige og bosatte sig på Sæby / Høng egnen. Det var min ene oldemor fra min fars side. Højtidligheden holdt i Hallenslev Kirke. I går var jeg en tur til den sydelige del af Tissø.


Denne kirke er Finderup Kirke. I denne kirke blev mine farforældre gift. Fem år senere blev min oldefar Hans Peder begravet fra samme sted.

1 kommentar: