fredag den 19. juli 2013

En ny periode er begyndt


Her ligger min lille dattersøn. Han blev født for 11 dage siden. Det er sød lille dreng med meget intenst blik. Jeg har fået at vide fra andre at er stort at blive mormor. Men det er ikke til at forstå, hvilke følelser der ligger i det at være mormor. Det er meget STORT.

tirsdag den 2. juli 2013

Mit andet tipoldeforældreparHun er dybt koncentreret om sit arbejde, striketøj? Han sidder på sin trillebør. Jeg har lånt billederne af en slægtning. Det er hendes farforældre og mine tipoldeforældre. I løbet af deres ægteskab fik deomkring et dusin  børn. Jeg er oldebarn til en af deres døtre. Tipoldemor Ane Margrethe kom fra Skagen. Tipoldefar Niels -Christian boede i Elling nord for Frederikshavn.
Han ernærede sig som stenhugger. I min fantasi var det noget med gravstene. Virkeligheden var en anden. Han huggede sten til brosten og måske fundamentsten til Frederikshavn Kirke. Et view dukkede op i min hukommelse: Min morfar fortalte om sin morfar at han havde været med til at lave den vej som vi kørte på.
Min tipoldemor levede 1859-1941 og tipoldefar 1850-1937.